Maktel-i Hüseyinler ile Alakalı Bir Bibliyografya Denemesi

Main Article Content

Sibel Özil
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı
Atıf: Özil, Sibel. "Maktel-i Hüseyinler ile Alakalı Bir Bibliyografya Denemesi". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 31-48. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Türk İslam Edebiyatı içerisinde İslami gelenekten beslenerek oluşturulmuş birçok edebî tür bulunmaktadır. Bu edebî türlerin en önemlilerinden birisi de maktel türüdür.Genel manada bir kişinin ölümü üzerine kaleme alınan bu tür eserler İslam kültüründe özel bir hüviyet kazanarak Maktel-i Hüseyin adı ile yaygınlık kazanmış ve bu metinlerde Hz. Peygamber’ in torunu, Hz. Ali ve Fâtıma’nın evladı Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişi duygusal bir dille anlatılmıştır.Makteller hakkında hazırlanan çalışmaları derlemeyi amaçlayan bu çalışmada imkan dahilinde Türkçe kaynaklar incelenmiş ve bu kaynaklar ile bir bibliyografya denemesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada ilk olarak makteller ile alakalı kısaca bilgi verilecek, ardından incelenen metinler ve çalışmalar sıralanarak kısaca tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Hz. Hüseyin, Kerbelâ, Maktel, Maktel-i Hüseyin

Article Details