The Kazak Weddıng “Betashar”: Regıonal Features And Rıtes

Main Article Content

Tattugul Kartaeva
Al-Farabi Kazakh National University Depurtment of Archeology, Ethnology and Meseology

Bakytzhan Kalniyaz
Atıf: Kartaeva, Tattugul - Kalniyaz, Bakytzhan. "The Kazak Weddıng “Betashar”: Regıonal Features And Rıtes". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/84 (2017): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Betashar is the main part of the wedding ceremony of a son during the wedding party. Betashar is the tradition of all regions of the Kazakh land passed from one generation to the next. A silver – tongued, cheerful guy who is good at betashar, held in great respect by people with a good reputation performs this ceremony. Betashar – a song accompanying the Kazakh national ceremony of removing a shawl from the face of the bride. Betashar, it is an extremely solemn and very colorful presentation. Another aim of betashar is moral teaching through acute humor and acquaintance of a bride with a new family, getting used to new surroundings. After betashar all gather to taste a cup of tea, where tea is served by a new daughter-in-law. Key words  Wedding party of the Kazakh, Attributes of betashar, the tradition, a song accompanying the Betashar, bride  KAZAK HALKININ EVLEME DÜĞÜNLERİNDEKİ “BETASHAR”: BÖLGESEL RİTÜELLER VE GELENEKLERÖz         Betaşar (yeni gelinin yüzünü açma anl. taşır) geleneği, Kazak halkının evleme düğünlerindeki en önemli geleneklerinden biridir. Betaşar, Kazak halķının nesilden nesile ulaştırarak yaşatmakta olduğu çok özel bir adettir. Betaşar ritüelini gerçekleştirmek üzere söz ustası, hazırcevap şairlik yeteneğine sahip, halka tanınmış genç ozan davet edilir. Betaşar ritüelinin en önemli parçası, gelinin yüzünü açmak için söylenilen Betaşar şarkısının söylendiği kısımdır. Betaşar ritüeli, büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen ailevi bir gelenektir. Betaşar geleneğinin en önemli amacı, “Betaşar Şarkısının” yardımıyla taze geline yol gösterip, tavsiyelerde bulunmak, yeni aile üyeleriyle tanıştırmak ve böylece yeni kurmakta olduğu aile hayatına alışmasını kolaylaştırmaktır. Betaşar ritüelinden sonra gelin tarafından çay ikram etme ritüeli başlar. Makalede, Betaşar geleneğinin Kazak topraklarındaki bölgesel özellikleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler:

Kazak halkının evlenme düğünleri, Betaşar özellikleri, gelenek görenekler, Betaşar şarkısı, gelin

Article Details