Kargın ve Meşeli’de Yer Alan Alevi Yapıları

Main Article Content

Mürüvet Harman
çanakkale 18 mart üniversitesi, FEF, Sanat Tarihi Bölümü
Atıf: Harman, Mürüvet. "Kargın ve Meşeli’de Yer Alan Alevi Yapıları". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 171-197. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Günümüzde Alevîlik daha çok inanç, kültür veya siyaset odaklı çalışma konusu olmaktadır. Ancak özellikle inanç yönü ele alınırken ritüellerin gerçekleştiği mekânlar genellikle göz ardı edilmektedir. Belli sayıdaki araştırma ve incelemenin dışında Alevî ibadethaneleri üzerine çalışma yok denecek kadar azdır. Bu çalışmalarda da Alevî ibadethanelerinin mimari tipolojilerinden çok bazı unsurları daha çok incelenmiştir. Oysaki Anadolu’nun değişik bölgelerinde yer alan ve farklı mimari özelliklerini barındıran Alevî ibadethanelerinin incelenmesi ve literatüre kazandırılması gerekmektedir. Bu durum daha çok sözlü aktarıma dayanan Alevîlik inancının anlaşılması ve yeni inşa edilen ibadethanelerin şekillenmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışmada Kargın ve Meşeli (Ankara-Çubuk) yerleşim yerlerindeki iki ayrı ibadethane ele alınmıştır. Bu iki yapı hem farklı tarihli oldukları –mimari bir süreklilik arz ettikleri- hem de kırsal bölge mimarilerini yansıttıkları için örnek seçilmiştir. Çalışma esnasında söz konusu iki yapı mimari özellikleri ve bu özelliklerinin hem Bektâşî hem de Alevî ibadethaneleri ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:

Alevî, ibadethane, Kargın, Meşeli, mimari, inanç.

Article Details