Alevi Bektaşi Kültüründe Sayılara Yüklenen Terim Değeri

Main Article Content

Mevhibe Coşar
Atıf: Coşar, Mevhibe. "Alevi Bektaşi Kültüründe Sayılara Yüklenen Terim Değeri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bir kültürel gelenek içerisinde bazı özel grupların çeşitli sebeplerle ve çoğu zaman da ihtiyacabağlı olarak genel dilin sözcüklerine kendilerine has anlamlar vererek özel diller ürettiklerigörülür. İhtiyaç dili olarak adlandırılabilecek bu özel diller; argo, jargon gibi ayrıca gizlidillere dönüşerek de karşımıza çıkabilir. Sözcüklerin sosyal sebeplerle uğradığı dönüşümlerbazen sözcüğün terim ya da genel dilin birimi olması bakımından ayırt edilmesi güç ve iç içegeçmiş ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir.Bu çalışmada genel dilin sözcüklerinden olmak üzere sayıların Alevi-Bektaşi kültüründeüstlendikleri işlevler bakımından bir değerlendirilmesi yapılarak sözü edilen ilişkilergösterilmeye çalışılmaktadır. Önce sayı kavramı üzerinde durulmakta, sonra Alevi-Bektaşikültüründe sayıların kullanılışı değerlendirilmektedir.Buna göre sayı sözcüklerinin taşıdıkları sembolik değerlere bağlı olarak kavram alanlarınıngenişletildiği; sayı ile tanrı, eylem, yer, insan veya insan topluluklarının ifade edilebildiğisöylenebilir.Anahtar Kelimeler: Alevi-Bektaşi kültürü, söz varlığı, sayılar.

Article Details