Bektaşilikte Giysi ve Sembol Olarak Tac

Main Article Content

Fahri Maden
Atıf: Maden, Fahri. "Bektaşilikte Giysi ve Sembol Olarak Tac". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bektaşilikte tâc önemli bir giysi ve semboldü. Tâc özel bir törenle giyilir ve manevi anlamlarihtiva ederdi. Tâc giymek Bektaşilikte olgunluğa ulaşmak için muhakkak yerine getirilmesigereken yedi farzdan biriydi. Bu itibarla tâc, özel bir törenle giyilirdi. Tâc giyebilmek için bazıkötü huylardan arınmış ve belli bir olgunluğa ulaşmış olmak gerekiyordu. Bektaşilikte Elifîtâc, Edhemî tâc, Şemsî tâc ve Hüseynî tâc gibi çeşitli tâclar mevcuttu. Bunlar şekil yönüyle iki,dört, beş, yedi ve on iki dilimden meydana geliyordu. Ancak aralarındaki fark sadece şekildenibaret değildi. Her biri tarihî süreçleri ve ifade ettikleri anlamlar yönünden birbirlerindenayrılıyordu. Elifî tâc iki dilimliydi ve Hacı Bektaş Velî tarafından giyilmişti. Dört dilimli tâcgiymek Allah’tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamayı ifade ediyordu. On iki dilimli tâc iseOn İki İmam’ı temsil ediyordu ve ayrıca on iki kötü davranıştan kurtulmayı simgeliyordu. Buçalışmada Bektaşilikteki tâc kavramı ele alınıp Bektaşilerin tarih boyunca kullandıkları tâcçeşitleri tespit edilmeye çalışılmaktadır.Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Derviş Kıyafetleri, Tâc, Tâc Çeşitleri.

Article Details