Sayı Editörü’nden

Main Article Content

Editör den
Atıf: Den, Editör. "Sayı Editörü’nden". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Türkiye’de, siyasetin gücü ve belirleyiciliği, akla gelebilecek her şeyin siyasi malzemeyedönüştürülmesini kolaylaştırmaktadır. Sık değişen gündem, siyasetin şiddet ve korkuyüklü diliyle, ister istemez toplumu da germekte; tartışmaların bilgi ile değil, saltduygularla yürütülmesine yol açmaktadır. Duygular elbette önemlidir; ancak, doğrubilgi olmaksızın, sadece duygularla hiçbir sorun çözülemez. Duygusallık, sorunlarıbazen çözümsüz hâle de getirebilir. Üstelik, hayatı, olay ve olguları sadece sorunlarüzerinden algılamak da, pek sağlıklı bir durum değildir. Sorun odaklı yaklaşım,karamsarlığı besler. Belki de bu yüzden, bardağın boş tarafını görmekten hoşlanır hâlegeldik.

Article Details