Ahmed B. İsa B. Muhammed El-Alevî (M. 873-956 = H. 260-345)

Main Article Content

Ahmet BEDİR
Atıf: Bedir, Ahmet. "Ahmed B. İsa B. Muhammed El-Alevî (M. 873-956 = H. 260-345)". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/70 (2014): 161-178. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Ahmed b. İsa, hicrî üçüncü asrın sonları ile dördüncü asrın ilk yarısında yaşamış Evlad-ı Resul’den bir âlimdir. Günümüzde özellikle, Hadramut bölgesinde ve Yemen’de, Hz. Peygambersoyundan gelenlerin dedesi olup, hem bu bölgede hem de Endonezya, Malezya, Filipinler, Çin ve bütün Güney Asya ile Güney Afrika’da İslam’ın yayılmasına vesile olan Müslümanların hem hocası hem de atasıdır. Tarih’te büyük bir yeri olmasına rağmen çoğu kaynaklarda yer almaması ve günümüz nesillerine tanıtılmaması bir talihsizlik olmuştur. Söz konusu makale, onun hayat öyküsünü, hayatındaki çektiği sıkıntıları, Basra’dan Hadramut’a kadar olan hicret yolu haritasını ve bu bölgedeki yerlerin fotoğraflarını sunmakla, onun kişiliğine ve tarihteki önemli yerine ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Ahmed b. İsa b. Muhammed el-Muhacir, hadis, Hadramut, Şiî, Hüseyyise, Hacereyn, Şafiî

Article Details