Değerli Okuyucularımız, 2022 yılı Aralık sayısı "Fütüvvet ve Ahilik" özel dosyası şeklinde yayınlanacaktır. Fütüvvet ve Ahilik, Ahi Evran ve bu çerçevedeki konuları kapsayacak çalışmalarınızı 1 Ekim 2022 tarihine kadar dergimize ulaştırırabilirsiniz.