Değerli okuyucularımız, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nin Aralık 2021 sayısı, Mimarlık Özel Dosyası olarak planlanmıştır. Alevi Bektaşi mekanları merkezinde, mekanın oluşumunu sağlayan düşünce, inanç, farklı kültürlerle karşılaşma, kurgu, varlık, bilgi, estetik gibi temel hususlar bu dosyanın konu başlıklarını şekillendirmektetir. Alevi Bektaşilik, irfan olarak Türkistan - Horasan - Azerbaycan - Anadolu (Rum) ve Balkanlarda zaviye, tekke, hankah, asitane ve külliye ile türbe ve ziyaret yerleriyle görünmekte ve kendisini göstermektedir. Türkistan'dan başlayan bu hat, Alevi Bektaşi çevrelerce kaynak ve referans olarak ifade edilmekte ve sahiplenilmektedir. Buradan yola çıkılarak Alevilik Bektaşilik, dini, kültürel, sosyal, siyasi ve iktisadi hayatının etkisi ve katkısıyla Mimariye yansıma biçimiyle yeri ve önemi özel dosyada ele alınacaktır. Selçuklu, Osmanlı ve Beylik mimarisi içerisinde Alevi Bektaşi mekanının üretilmesi ve ortaya çıkarılmasında takip edilen yöntem, kanun ve işleyiş de bu sayının konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca Alevi, Bektaşi, Ahilik, Yesevilik gibi aynı hat üzerinde değerlendirilen marifet topluluklarına ait mekanların yapılışı ve ortaya çıkışı gibi tamiri veya yenilenmesine yönelik yapılan faaliyetler ve bağlı mevzuatı da aynı derece de önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak farklı nedenlerle yıkılan, ortadan kaldırılan ve ekler yapılarak farklı amaçlar için kullanılan mekanların tespiti de değerlendirme kapsamındadır. Hatta tespit edilen yıkılmış eserlerin yeniden yapılma süreci, bütün ayrıntılarıyla aktarıldığı gibi ulaşılıp erişilebilen kaynaklar doğrultusunda yapılacak çalışmalar, özellikle yıkılıp kaybolanlar için de bir bakıma plan ve çizimleriyle uygulamada yönlendirici, ufuk açıcı ve cesaretlendirici olacaktır. Mimarlık Özel Dosyasında Alevi Bektaşi mekanlarının bugün ve geleceği üzerine ortaya konacak çalışmalar konunun gündeme gelmesi ve yeni tartışmaların da başlatılmasına katkı sağlayacaktır. Doğal olarak bir bakıma düşünce, kültür ve irfan tarihinin Mimarlık ile aktarımı, Mimarinin geçmiş refaransıyla yine aynı başlıklarda aktarımı, Mimarlık Özel Dosyasını şekillendirirken güncel bir konu olarak günümüzde Alevi Bektaşi mekanının mimarisine yönelik tartışmaları da değerlendiren çalışmaları da beklenmektedir.  Bu kapsamda tüm akademisyenleri ve araştırmacıları çalışmalarıyla dergimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Yazıların son gönderilme tarihi 1 Temmuz 2021’dir. Yazıların http://hbvdergisi.hacibayram.edu.tr/index.php/TKHBVD/login web sayfası üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili tüm sorularınız için hacibektas@hbv.edu.tr e-posta adresinden dergi editörlüğümüz ile temasa geçebilirsiniz. Dergimize verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımızla TKHBVD