ÂŞIK SIDKÎ'NİN HAYATINA DAİR YENİ BİLGİLER VE BİLİNMEYEN BAZI ŞİİRLERİ

  • Ali Cem AKBULUT Merzifon Milli Eğitim Müdürlüğü

Öz

Sıdkî (Pervane), 19. ve 20. yüzyılda Anadolu’nun önemli ve etkili âşık/ozanlarından biridir. HacıBektaş Veli Dergâhı Çelebilerinin vekili sıfatıyla, dergâh-muhibban diyaloğunu sağlayıp, toplumsalsorunları çözmek üzere hizmet ederek, Anadolu’nun hemen hemen her yerini ve Orta doğuyu dolaşmışve Milli Mücadele’de de önemli bir rol üstlenmiştir. Bunlara ek olarak, her yöre yazmalarındave sözlü kaynaklarında şiirlerine rastlanılması, bu şiirlerin günümüzde de revaçta olması, erdemlikişiliği, onun inançsal ve edebi önemini de göstermektedir. Yaşadığı yöre insanı üzerinde günümüzdede devam eden etkisi bulunan Âşık Sıdkî (Pervane)’nin hayatı ve şiirleri ile ilgili geniş araştırmalaryapılmıştır. Şiirlerinden hayatına dair çıkarımlarda bulunulmuş ancak doğum tarihi vb gibi bazı bilgilernetlik kazanmamıştır.Bu çalışmada Merzifon yöresi yazılı ve sözlü kaynakları üzerinden âşık edebiyatı araştırmaları yapılmıştır.Bu araştırmalarda Âşık Sıdkî (Pervane) neslinden gelen bir kişinin elinde bulunan resmi nüfusbilgileri tespit edilmiştir. Yazıda aktaracağımız üzere, bu bulgular sayesinde Sıdkî (Pervane)’nindoğum tarihine ve bazı ailevi bilgilerine büyük ölçüde ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmada şimdiyebilinmeyen hece ölçüsüyle yazılmış 15 tane yayınlanmamış şiirine yer verilecektir. Bu şiirlerininbirinde de yine ailevi bilgilerine ışık tutacak veriler bulunmaktadır. Bu makalede, kendisiyle ilgiliyapılacak yeni çalışmalara daha net ve güncel bilgilerle katkı sunulmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Âşık Sıdkî, Sıdkî Baba, Pervane, âşık, şiir
Yayın Tarihi
2020-03-13